Dostupnost

Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace jsou shromažďovány online a jak jsou dále použity?


Soukromí uživatelů je pro nás důležité. Informace získané online chráníme stejným způsobem jako informace o zákaznících přijaté prostřednictvím papírových objednávek, názorů a korespondence. Společnost Toshiba na svém webu shromažďuje informace několika způsoby. Některé osobní údaje jsou získány při registraci. Při registraci uživatel zadává uživatelské jméno, heslo, bezpečnostní heslo a bezpečnostní otázku. Dále je uživatel vyzván, aby zvolil některou komunitu online a sdělil, zda již vlastní výrobek Toshiba. Tyto informace jsou pro registraci online povinné. Poskytnutí všech dalších informací je dobrovolné.

Čím více údajů uvedete (a čím přesnější jsou), tím lépe společnost Toshiba může přizpůsobit domovskou stránku vám a vašim konkrétním potřebám. Hlavním cílem společnosti Toshiba při shromažďování osobních údajů je poskytovat přizpůsobené a relevantní informace při každé návštěvě webu.

V některých částech webu můžete objednávat produkty a služby, zadávat dotazy a zaregistrovat se k odběru zpravodajů a marketingových materiálů. Údaje shromažďované na těchto stránkách obsahují název, číslo modelu, sériové číslo a kontaktní informace. V případě, že se rozhodnete zakoupit produkt prostřednictvím webu společnosti Toshiba, bude třeba zadat další informace včetně fakturační a doručovací adresy a informací o kreditní kartě. Tyto informace budou uloženy v souladu s místním právními předpisy platnými pro transakce elektronického obchodování.

Dále společnost Toshiba vytváří a uschovává kopie informací, které uživatel poskytl na webu při zaslání odpovědí e-mailem, při žádosti o technické informace nebo při hlášení problému. Čas od času společnost Toshiba shromažďuje informace o chování uživatelů při procházení webu pro statistické účely a pro účely optimalizace webu. Během tohoto procesu nejsou shromažďována ani ukládána osobní data. Bez vědomí či povolení uživatele neshromažďuje společnost Toshiba z tohoto webu žádné osobní údaje.
Je-li požadováno zadání osobních informací, může uživatel zvolit, že nechce tyto informace zadat a nemá zájem o zasílání e-mailových materiálů od společnosti Toshiba.

Přístup k osobním údajům, jejich aktualizace a odstranění


Přístup k osobnímu profilu, kde můžete provést změny, získáte po klepnutí na položku Profil v horní části libovolné stránky a po zadání hesla.


Bezpečnostní mechanismy používané společností Toshiba k zabezpečení přenosu dat


Společnost Toshiba považuje zajištění bezpečnosti informací za svůj závazek. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu či zveřejnění osobních údajů, zachovali přesnost dat a zajistili vhodné používání informací, zavedli jsme příslušné fyzické, elektronické a kontrolní postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které jsou shromažďovány online. Při shromažďování a přenosu citlivých dat (například informací o kreditní kartě) je použito šifrování.

Společnost Toshiba zavádí celou řadu bezpečnostních opatření, aby zajistila bezpečnost osobních informací. Osobní údaje uživatelů jsou uloženy v zabezpečených sítích a jsou přístupné pouze omezenému počtu zaměstnanců společnosti Toshiba a jejích smluvních stran, které mají zvláštní oprávnění pro přístupu k těmto systémům.

V určitých oblastech svého webu společnost Toshiba používá k ochraně přenosu dat šifrování SSL.

Komu budou data poskytnuta?


Společnost Toshiba neprodává ani nepronajímá informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby.

Společnost Toshiba poskytuje osobní údaje o uživateli jiným společnostem či osobám v následujících případech:

  • při udělení souhlasu ke sdílení informací ze strany uživatele,
  • je-li třeba informace sdílet z důvodu zajištění požadovaného produktu či služby,
  • je-li třeba odeslat informace do společností, které vystupují jménem společnosti Toshiba a poskytují uživateli produkt či službu. (Pokud není uvedeno jinak, nemají tyto společnosti žádné oprávnění k použití informací vedoucích k identifikaci konkrétní osoby získaných od společnosti Toshiba jiným způsobem, než jak je stanoveno rozsahem odpovídající pomoci.).


Garance bezpečného nákupu


Společnost Toshiba vyvinula maximální úsilí, aby zajistila, že obchodování se společností Toshiba přes Internet bude stejně bezpečné jako nákup prostřednictvím platební karty u běžného prodejce produktů Toshiba. Náš zabezpečený serverový software nejprve všechny osobní informace včetně jména, adresy a údajů o platební kartě zašifruje a teprve poté je přenese přes Internet. Při zpracovávání objednávky je možné, že budou informace přenášeny přes Internet vícekrát. V žádném okamžiku nejsou informace o objednávce přenášeny tímto způsobem, aniž by byly zašifrovány.

Co jsou soubory cookie a k čemu je společnost Toshiba používá?


Soubor cookie je metoda, kterou webový server používá pro uchování stavových informací o tom, jak uživatel web prochází. Existují dva typy souborů cookie:

  • trvalé soubory cookie a

  • soubory cookie pro relaci.


Trvalé soubory cookie jsou uloženy po dobu, která je stanovena webovým serverem při předávání souboru cookie prohlížeči. Tyto soubory cookie slouží k uložení stavových informací mezi návštěvami serveru.

Soubory cookie pro relaci slouží k uložení stavových informací pouze v rámci jedné relace. Tyto soubory cookie jsou uloženy v mezipaměti pouze po dobu návštěvy webu, který soubor cookie pro danou relaci vydal. Po ukončení relace jsou soubory cookie z mezipaměti odstraněny.

Soubory cookie pro relaci jsou často využívány technologií ASP (Active Server Page), která je spuštěna na serveru Microsoft Internet Information Server 3.0 nebo pozdějším. Tyto soubory cookie ukládají informace relace tak, jak uživatel prochází stránky ASP na serveru.

Společnost Toshiba využívá pouze soubory cookie pro relaci. Při aktivaci funkce Zapamatovat moje ID v počítači však bude vytvořen trvalý soubor cookie. Ty mohou vytvářet i další strany, které se společností Toshiba spolupracují.

Několik nejlepších postupů pro zvýšení úrovně bezpečnosti


Přihlášení
Před přihlášením se ujistěte, že zařízení, které hodláte použít, neumožňuje elektronické odposlouchávání či záznam aktivit uživatele. Při přihlašování se ujistěte, že nejste sledováni (jinou osobou či uzavřeným televizním okruhem).

Odhlášení
Následující rady představují osvědčenou metodu a je doporučeno se jimi řídit. Provedení následujících kroků je zejména důležité, pokud se ke svému osobnímu webu společnosti Toshiba přihlašujete na veřejném místě nebo na místě, kde nemáte úplnou kontrolu nad prostředím počítače, například v síti LAN na pracovišti, v internetové kavárně apod.

Ačkoli webová aplikace společnosti Toshiba uživatele po určité době nečinnosti odhlásí, doporučujeme se vždy po skončení používání výslovně odhlásit. Tím zabráníte jiné osobě v získání přístupu k vašim účtům v době mezi skončením používání služby a automatickým odhlášením.

Po odhlášení mohou některé informace týkající se vašich aktivit zůstat v počítači. Proveďte následující kroky, abyste zajistili, že v počítači nezůstane historie vaší činnosti.

V počítači


Aplikace Netscape – Klepněte na položky Edit (Úpravy)>Preferences (Předvolby)>Advanced (Upřesnit). Z rozevírací nabídky vyberte položku Cache (Mezipaměť) a klepněte na tlačítka Clear Memory Cache (Vymazat mezipaměť paměti) a Clear Disk Cache (Vymazat mezipaměť disku).

Aplikace Microsoft Internet Explorer (verze 4) – Klepněte na položky Zobrazit>Možnosti Internetu. Klepněte na kartu Obecné a v části Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Odstranit soubory.

Aplikace Microsoft Internet Explorer (verze 5) – Klepněte na položky Nástroje>Možnosti Internetu. Klepněte na kartu Obecné a v části Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Odstranit soubory.