* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI


Společnost Toshiba oznamuje program dobrovolné výměny napájecích kabelů u některých notebooků


Společnost Toshiba Europe GmbH („společnost Toshiba“) oznámila 25. listopadu 2014 program dobrovolné výměny napájecích kabelů, které byly prodány s některými notebooky společnosti Toshiba nebo vyměněny při opravě. V současné době není možné vyloučit, že některé jednotlivé napájecí kabely mohou potenciálně způsobit přehřátí a vyvolat nebezpečí vzniku požáru.

Společnost Toshiba nabízí bezplatnou výměnu napájecích kabelů, kterých se může tento problém týkat.

Pod tento dobrovolný program výměny spadají napájecí kabely, které mají na konci určeném k zasunutí do napájecího adaptéru označení „LS-15“ a jsou vyrobené v omezeném časovém období, které je možné identifikovat podle sériového čísla notebooku. Umístění označení „LS-15“ ukazuje následující fotografie.

Napájecí kabely, které nemají označení „LS-15“, nejsou předmětem tohoto programu výměny.

napájecí kabel

Chcete-li zjistit, zda napájecí kabel dodaný s vaším počítačem nebo vyměněný napájecí kabel spadá pod tento dobrovolný program výměny, navštivte web https://extranet.toshiba-tro.de/cs-CZ/acreplacement.aspx společnosti Toshiba. Podle pokynů se zaregistrujte, abyste bezplatně získali náhradní napájecí kabel.

Pokud váš napájecí kabel spadá pod dobrovolný program výměny společnosti Toshiba, měli byste svůj počítač ihned odpojit od elektrické sítě a počkat na náhradní napájecí kabel. Do té doby můžete používat počítač při napájení z baterie.

Pokud máte k tomuto dobrovolnému programu výměny nějaké otázky, obraťte se prosím na kontaktní středisko společnosti Toshiba. Chcete-li najít nejbližší kontaktní centrum, použijte naši globální databázi autorizovaných servisních zastoupení a vyberte příslušnou zemi: http://www.toshiba.eu/innovation/generic/ASP_SUPPORT/.