* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

16. února 2015


Vážený zákazníku:


TOSHIBA EUROPE GMBH


Trend Micro / funkce ochrany pevného disku

Zjistili jsme, že instalace některých verzí zabezpečovacího softwaru společnosti Trend Micro může nedopatřením zakázat spuštění funkce společnosti Toshiba pro ochranu pevného disku, která je k dispozici na určitých počítačích značky Toshiba.1

Společnost Trend Micro vydala aktualizaci softwaru, která tento problém odstraní a znovu povolí funkci společnosti Toshiba pro ochranu pevného disku. Pokud zabezpečovací software společnosti Trend Micro používáte a povolili jste jeho funkci automatické aktualizace, nainstaluje se příslušná oprava softwaru do vašeho systému automaticky. Pokud chcete raději nainstalovat aktualizaci softwaru ručně, navštivte stránku podpory společnosti Trend Micro a postupujte podle pokynů k vaší nainstalované verzi softwarového programu společnosti Trend Micro.
Děkujeme vám za trvalý zájem o společnost Toshiba a její produkty.

Další podrobnosti:
Počítače značky Toshiba, kterých se může tento problém týkat:
Počítače značky Toshiba s funkcí společnosti Toshiba pro ochranu pevného disku, na kterých je nainstalovaný software Trend Micro Internet Security verze 8.0, Trend Micro Premium Security verze 8.0 nebo Trend Micro Maximum Security verze 8.0. Pokud chcete zjistit, zda má váš počítač „ochranu pevného disku“, postupujte podle pokynů uvedených zde.

Řešení:
Jak je uvedeno výše, pokud používáte zabezpečovací software společnosti Trend Micro a povolili jste jeho funkci automatické aktualizace, bude tento software aktualizován automaticky. Pokud chcete raději aktualizovat software ručně, navštivte stránku podpory společnosti Trend Micro a postupujte podle pokynů k vaší nainstalované verzi softwarového programu společnosti Trend Micro. Pokud nemůžete funkci automatické aktualizace společnosti Trend Micro z nějakého důvodu použít (například jste předmětný zabezpečovací software verze 8.0 nebo jiný odinstalovali), navštivte (až se vám to bude hodit) tuto stránku pro stažení a použijte program aktualizace.

Program aktualizace: 
  • TOSHIBA HDD Protection Patch


Zde uvedené informace a oznámení se mohou bez upozornění změnit.


1 Funkce společnosti Toshiba pro ochranu pevného disku zajišťuje ochranu pevného disku proti otřesům a chrání tak pevný disk vašeho počítače před možným poškozením způsobeným neočekávanými otřesy a vibracemi. SPOLEČNOST TOSHIBA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ NEBO SELHÁNÍ PEVNÉHO DISKU.