* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Naše vize

Společnost Toshiba Group jakožto součást podnikové sféry planety Země si neustále klade otázku ohledně důsledků nynějších akcí na zeměkouli a ohledně role, jakou bychom měli hrát ve společnosti a vůči Zemi. Vzhledem k tomu, že jsou požadována řešení různých problémů ochrany životního prostředí, vytvořila společnost Toshiba Group vizi Environmental Vision 2050. Tato vize má přispět k řešení problémů ochrany životního prostředí a umožnit, aby všichni lidé mohli žít bohatým životním stylem v harmonii se Zemí a prospívat společnosti vytvářením nových hodnot.

Environmental Vision 2050

Během celého životního cyklu produktů od výroby a použití po opakované použití a recyklaci se bude společnost Toshiba Group snažit zákazníkům poskytnout bezpečnější a pohodlnější životní styl a vyšší hodnoty. Společnost Toshiba Group bude také usilovat o harmonii se Zemí a pracovat na zmírnění klimatických změn, efektivním využívání zdrojů a řízení použití chemických látek, což jsou tři pilíře jejího systému řízení ochrany životního prostředí.

Indikátory plnění naší vize
Společnost Toshiba Group zavedla faktor ekologické efektivnosti, který komplexně hodnotí hodnotu produktů a jejich vliv na životní prostředí. Je to ukazatel ekologické efektivnosti snížení negativního dopadu na životní prostředí. Počítá se jako podíl hodnoty produktu a dopadu na životní prostředí během životního cyklu produktu. Ekologická efektivnost je tím větší, čím nižší je dopad na životní prostředí a čím vyšší je hodnota produktu.

Při určování tohoto Faktoru jsou brány v potaz různé činitele, například předpokládaná rychlost růstu HDP, zvýšení ekologické efektivnosti na základě růstu počtu obyvatel a snížení emisí skleníkových plynů. Na základě těchto okolností by měla míra zlepšení ekologické efektivnosti (Faktoru) ve světě mít v roce 2050 hodnotu 10. Vize Environmental Vision 2050 společnosti Toshiba Group tedy jako hodnotící ukazatel stanoví, že hodnoty 10 by měl Faktor dosáhnout v roce 2050.

Zpět na začátek

Toshiba Eco Style

Společnost Toshiba Group se chce stát jednou z nejpřednějších světových ekologických společností. Proto urychluje svůj systém řízení ochrany životního prostředí pod globální značkou „TOSHIBA eco style“. Tři kruhy obklopující logo „eco style“, které symbolizuje inovativní nápady a představivost, představují Ekologizaci procesu, Ekologizaci produktů a Ekologizaci prostřednictvím technologií. Chcete-li získat další informace o iniciativě Ekologizace prostřednictvím technologií, klepněte sem.

Zpět na začátek