* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
OBECNÁ PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍCH
1. Všechny uváděné údaje o produktech závisejí na modelu, konfiguraci a místní dostupnosti.
2. Jednotka grafického procesoru (GPU)
Výkon jednotky grafického procesoru (GPU) se může lišit v závislosti na modelu produktu, konfiguraci designu, používaných aplikacích, nastavení správy napájení a používaných funkcích. Výkon jednotky GPU je optimální pouze při provozu v režimu napájení z elektrické sítě. Při provozu v režimu napájení z baterie se může značně snížit.

Celková dostupná grafická paměť je tvořena součtem příslušné vyhrazené grafické paměti, systémové videopaměti a sdílené systémové paměti. Sdílená systémová paměť se bude lišit v závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech.
3. Paměť (hlavní systémová)
Část hlavní systémové paměti může používat grafický systém ke zpracování grafiky, a proto může být velikost systémové paměti dostupné pro jiné výpočetní činnosti snížena. Velikost hlavní systémové paměti přidělené k podpoře grafiky se může lišit v závislosti na grafickém systému, používaných aplikacích, velikosti systémové paměti a dalších faktorech.

Počítače nakonfigurované s 32bitovým operačním systémem mohou adresovat až 3 GB systémové paměti. Pouze počítače nakonfigurované s 64bitovým operačním systémem mohou adresovat 4 GB systémové paměti a více.

Paměť HyperMemory™ se vypočítá jako celkový součet místní a systémové paměti využívané jednotkou VPU (Visual Processing Unit) určené k použití při zpracování a vytváření obrázků 3D a jiné grafiky. Velikost dostupné paměti HyperMemory™ je určena velikostí místní paměti pro grafiku a nainstalované systémové paměti.
4. Životnost (výdrž) baterie
Měřeno produktem MobileMark® 2007. MobileMark je ochranná známka společnosti Business Applications Performance Corporation. Hodnocení je založeno na modelování uživatele provádějícího běžné mobilní kancelářské činnosti (MobileMark Productivity 2007) nebo na modelování uživatele, který čte dokumenty (Reader 2007). Informace o použitém testu najdete v „podrobných technických údajích“. Podrobné informace o testování MobileMark 2007 jsou k dispozici na webu www.bapco.com

Hodnocení je určeno pouze k porovnávacím účelům. Nevyjadřuje výdrž baterie, jakou by měl získat jakýkoli jednotlivý uživatel. Skutečná výdrž baterie se od uváděných údajů může značně lišit v závislosti na modelu produktu, konfiguraci, aplikacích, nastavení řízení spotřeby a použitých funkcích a také v závislosti na přirozených výkonových rozdílech způsobených designem jednotlivých komponent. Hodnocení výdrže baterie je dosaženo pouze u vybraných modelů a konfigurací testovaných společností Toshiba při specifických nastaveních testu v době zveřejnění. Nepředstavuje odhad životnosti baterie systému za jiných podmínek než specifických nastaveních testu.

Po určité době nebude možné využívat plnou kapacitu baterie a bude nutné baterii vyměnit. To je běžné u všech baterií.
5. LCD
Snížení jasu v důsledku přirozených vlastností technologie LCD

Po určité době a v závislosti na používání počítače se sníží jas obrazovky LCD. Je to přirozená vlastnost technologie LCD.
6. Displej
Při zapnutí počítače se na displeji TFT mohou objevit malé jasné body. Displej obsahuje velmi velké množství tenkých tranzistorů (TFT) a je vyroben pomocí vysoce přesných technologií. Malé jasné body, které se na displeji mohou objevit, jsou přirozenou vlastností technologie výroby TFT.

Maximální jas je k dispozici pouze při provozu v režimu napájení z elektrické sítě. Při provozu počítače s napájením z baterie se jas obrazovky sníží a uživatel ho nemůže zvýšit.
7. Doba odezvy displeje
Doba odezvy displeje je založena na informacích od dodavatelů displejů. Může se lišit v závislosti na konfiguraci produktu, součástech od dodavatele a na prostředí, ve kterém se počítač používá.
8. Maximální jas je k dispozici při napájení z elektrické sítě.
U určitých modelů je maximální jas k dispozici pouze při provozu v režimu napájení z elektrické sítě. Při provozu počítače s napájením z baterie se jas obrazovky sníží a uživatel ho nemůže zvýšit.

Maximální jas je k dispozici pouze při provozu v režimu napájení z elektrické sítě. Při provozu počítače s napájením z baterie se jas obrazovky sníží a uživatel ho nemůže zvýšit.

U určitých modelů je maximální jas k dispozici pouze při provozu v režimu napájení z elektrické sítě. Při provozu počítače s napájením z baterie se jas obrazovky sníží a uživatel ho nemůže zvýšit.

Další informace naleznete v dokumentaci počítače.
9. Procesor (CPU)
Výkon procesoru v počítačovém produktu se může lišit od uváděných údajů za následujících podmínek:
 1. Použití určitých externích periferních zařízení
 2. Provoz při napájení z baterie namísto při napájení z elektrické sítě
 3. Použití určitých multimédií, grafiky generované počítačem nebo videoaplikací
 4. Použití standardních telefonních linek nebo nízkorychlostních síťových připojení
 5. Použití složitého modelovacího softwaru, například špičkových aplikací CAD
 6. Současné použití více aplikací nebo funkcí
 7. Provoz počítače v oblastech s nízkým tlakem vzduchu (ve vyšších nadmořských výškách než 1 000 metrů)
 8. Provoz počítače při teplotách ležících mimo rozsah 5 °C až 30 °C nebo při teplotách vyšších než 25 °C ve vysokých nadmořských výškách (všechny údaje o teplotách jsou přibližné a u konkrétních modelů počítačů se mohou lišit – další informace naleznete v dokumentaci počítače nebo na webu společnosti Toshiba: ce.computers.toshiba-europe.com nebo se můžete obrátit na pracovníky technické podpory společnosti Toshiba).


Výkon procesoru se může od uváděných údajů lišit také z důvodu úpravy konfigurace.

Za určitých podmínek se může počítačový produkt automaticky vypnout. Je to normální ochranná funkce, která má snížit riziko ztráty dat a poškození produktu v případě, že není provozován za doporučených podmínek. Pokud se chcete vyhnout riziku ztráty dat, vytvářejte pravidelně záložní kopie dat na externím úložném médiu. Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete počítačový produkt používat pouze za doporučených podmínek. Další omezení naleznete v dokumentaci počítače v části „Provozní podmínky“. Chcete-li získat další informace, obraťte se na pracovníky technických služeb a podpory společnosti Toshiba.

64bitové procesory jsou navrženy tak, aby mohly provádět 32bitové nebo 64bitové zpracování dat.
64bitové zpracování dat vyžaduje, aby byly splněny následující hardwarové a softwarové požadavky:
 • 64bitový operační systém
 • 64bitový procesor, čipová sada i systém BIOS (Basic Input/Output System)
 • 64bitové ovladače zařízení
 • 64bitové aplikace
Některé ovladače zařízení a aplikace nemusí být kompatibilní s 64bitovým procesorem, a nemusí proto fungovat správně. Pokud není výslovně uvedeno, že operační systém je 64bitový, je v počítači předinstalována 32bitová verze operačního systému. Další informace naleznete v dokumentaci produktu nebo na webových stránkách produktů.
10. Ochrana proti kopírování
Platné standardy ochrany proti kopírování obsažené v některých médiích mohou bránit záznamu či přehrávání médií nebo je omezovat.
11. Kapacita pevného disku
Jeden gigabajt (GB) znamená při použití mocnin 10 hodnotu 109 = 1 000 000 000 bajtů. Operační systém počítače však hlásí úložnou kapacitu pomocí mocnin 2, přičemž definice jednoho gigabajtu je 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bajtů, a operační systém proto ukazuje menší úložnou kapacitu. Dostupná úložná kapacita bude menší také v případě, že produkt obsahuje jeden či více předinstalovaných operačních systémů, například operační systém společnosti Microsoft, nebo předinstalované softwarové aplikace či mediální obsah. Skutečná formátovaná kapacita se může lišit.
12. Funkce komunikace v síti a bezdrátové komunikace
Funkce komunikace v síti a bezdrátové komunikace jsou určeny k použití v zemích, pro které je zařízení schváleno.
13. Hmotnost
Hmotnost se může lišit v závislosti na konfiguraci produktu, součástech od prodejce, dílech použitých při výrobě a výběru příslušenství.
14. Ochrana proti kopírování
Platné standardy ochrany proti kopírování obsažené v některých médiích mohou bránit záznamu či přehrávání médií nebo je omezovat.
15. Nepatřičné ikony
Některá šasi notebooků jsou navržena tak, aby pokrývala všechny možné konfigurace pro celou řadu produktů. Vybraný model nemusí obsahovat všechny funkce a specifikace odpovídající ikonám a přepínačům na šasi notebooku, pokud jste všechny tyto funkce nevybrali.
16. Změny bez upozornění
Přestože společnost Toshiba vyvinula v době publikování veškeré úsilí, aby zajistila přesnost informací obsažených v tomto dokumentu, mohou se údaje o produktu, konfigurace, ceny a dostupnost systému, součástí a příslušenství bez upozornění měnit.

Specifikace a barvy designu produktu podléhají změnám bez upozornění a mohou se lišit od zde uvedených údajů. Za omyly a chybějící informace společnost Toshiba neručí.
17. Obrázky
Obrázky zobrazené na webových stránkách slouží pouze k ilustračním účelům. Obrázky mají pomoci ilustrovat principy jednotlivých funkcí, nenaznačují skutečné vzájemné rozdíly.
18. Copyright
Microsoft, Windows a Windows 7 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Všechny ochranné známky jsou uznávány.

Intel, logo Intel, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino a Centrino Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, logo Intel Centrino, logo Intel, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, logo MMX, logo Optimizer, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside., The Journey Inside, VTune a Xircom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍCH PRO MODELY A PRÁVNÍ POZNÁMKY
1. Bezdrátová síť LAN/Atheros pro 802.11a, b a g
Rychlost přenosu bezdrátovou sítí LAN a vzdálenost dosahu bezdrátové sítě LAN se mohou lišit v závislosti na okolním elektromagnetickém prostředí, překážkách, designu a konfiguraci přístupových bodů, designu klienta a konfiguracích softwaru a hardwaru. Skutečná přenosová rychlost bude nižší než teoretická maximální rychlost.
2. Pro modely Atheros
Aby bylo možné používat funkci Atheros SuperAG™ nebo SuperG™, musí klient a přístupový bod podporovat příslušnou funkci. Výkon těchto funkcí se může lišit v závislosti na formátu přenášených dat.
3. Pro 802.11a, b a g
Rychlost přenosu bezdrátovou sítí LAN a vzdálenost dosahu bezdrátové sítě LAN se mohou lišit v závislosti na okolním elektromagnetickém prostředí, překážkách, designu a konfiguraci přístupových bodů, designu klienta a konfiguracích softwaru a hardwaru. [xx Mb/s je teoretická maximální rychlost podle standardu IEEE802.11 (a/b/g).] Skutečná přenosová rychlost bude nižší než teoretická maximální rychlost.
4. Pro 802.11a, g a n
Nový bezdrátový síťový adaptér AR9281 podporuje standard IEEE802.11b/g/draft-n, nepodporuje však standard IEEE802.11a. Tento bezdrátový adaptér je založen na draft verzi vydání specifikace IEEE 802.11n a nemusí být kompatibilní se všemi funkcemi určitého zařízení Wi-Fi® (např. bezpečnostními) nebo nemusí všechny tyto funkce podporovat.
5. Technologie HD DVD – obecně
HD DVD je nový formát využívající nové technologie. Proto může docházet potížím s některými disky, digitálním připojením a dalším potížím s kompatibilitou nebo výkonem. Pokročilé interaktivní a navigační funkce formátu videa HD DVD včetně funkce PIP (Picture in Picture) a funkcí datových proudů sítě (případně i dalších funkcí) nejsou tímto produktem podporovány. Logo aplikace HD DVD (HD DVD-ROM) reprezentuje soulad optické jednotky s ověřovacími kritérii sdružení DVD Forum ohledně fyzického formátu HD DVD. Nevyjadřuje však soulad se specifikací videa HD DVD definovanou sdružením DVD Forum.

V počítači jsou za účelem ochrany proti kopírování integrovány klíče AACS (Advanced Access Content System). Klíč AACS je nutné občas obnovit, což lze snadno provést připojením k Internetu. Obnovení klíče AACS bude kupujícím poskytnuto bezplatně. Pokud nebude klíč AACS obnoven, přestane software přehrávače HD DVD přehrávat obsah HD DVD chráněný technologií AACS. Bude však nadále přehrávat jiné formy obsahu, například disky DVD nebo nechráněný obsah HD DVD.

Další informace o technologii AACS naleznete na webu www.aacsla.com/home.
6. Možnosti přehrávání obsahu HD DVD
V závislosti na obsahu HD DVD se můžete setkat s vynecháváním snímků nebo nižším výkonem. Pokud je váš model vybaven portem HDMI, je k přehrávání obsahu HD DVD na externím displeji nutný port DVI nebo HDMI™ s podporou HDCP. K přehrávání obsahu HD DVD je nutné externí napájení. Protože výkon procesoru je vyhrazen podpoře funkce přehrávání obsahu HD DVD, je nutné před spuštěním přehrávání obsahu HD DVD ukončit všechny ostatní aplikace. Vysoká vzorkovací frekvence zvukového obsahu (vyšší než 48 kHz) bude snížena při použití funkce Dolby Virtualizer s vnitřními reproduktory nebo při analogovém zvukovém výstupu nebo digitálním zvukovém výstupu (HDMI a S/P DIF).
7. Přehrávání obsahu 1080i
Přehrávání obsahu 1080i vyžaduje externí nebo interní displej s podporou rozlišení 1080i. Výsledkem převodu obsahu DVD do vysokého rozlišení bude obraz v kvalitě blízké HD. Výsledek vylepšení se může lišit v závislosti na kvalitě obsahu a schopnostech, funkcích a nastavení zobrazovacího zařízení. V závislosti na kvalitě obsahu může být vidět určitý šum videa.
8. Blu-Ray Disc™ Player
Technologie Blu-Ray Disc™ Player: Může docházet k potížím s kompatibilitou a výkonem. Některé interaktivní funkce nemusí být podporovány z důvodu kompatibility, nastavení sítě a dalších podmínek. V počítači jsou za účelem ochrany proti kopírování integrovány klíče AACS (Advanced Access Content System). Klíče je nutné občas obnovit. Zpočátku bude obnovení poskytnuto bezplatně. Po počátečním období bude společnost Corel Corporation poskytovat obnovení klíčů AACS podle svých aktuálně platných podmínek. Další informace o technologii AACS naleznete na webu www.aacsla.com/home.

V závislosti na obsahu BD Disc se můžete setkat s vynecháváním snímků nebo nižším výkonem. K přehrávání na externím displeji je nutný port HDMI s podporou RGB/HDCP. K přehrávání obsahu BD je nutné externí napájení. Funkce dvojího přehrávání není podporována. Při přehrávání obsahu BD Disc musí být ukončeny všechny ostatní aplikace.

Technologie Blu-Ray Disc™ Player: Může docházet k potížím s kompatibilitou a výkonem. Některé interaktivní funkce nemusí být podporovány z důvodu kompatibility, nastavení sítě a dalších podmínek. V počítači jsou za účelem ochrany proti kopírování integrovány klíče AACS (Advanced Access Content System). Klíče je nutné občas obnovit. Zpočátku bude obnovení poskytnuto bezplatně. Po počátečním období bude společnost Corel Corporation poskytovat obnovení klíčů AACS podle svých aktuálně platných podmínek. Další informace o technologii AACS naleznete na webu www.aacsla.com/home.

V závislosti na obsahu BD Disc se můžete setkat s vynecháváním snímků nebo nižším výkonem. K přehrávání na externím displeji je nutný port HDMI s podporou RGB/HDCP. K přehrávání obsahu BD je nutné externí napájení. Funkce dvojího přehrávání není podporována. Při přehrávání obsahu BD Disc musí být ukončeny všechny ostatní aplikace.

Další poznámky a pokyny uživatelské příručky k přehrávači BD Disc Player:

Přehrávač BD Disc Player nepodporuje přehrávání DVD. K přehrávání DVD používejte přehrávač TOSHIBA DVD Player.

Podpora funkce přehrávání disků BD Disc se může lišit s každým diskem BD Disc. Pokud máte dotazy, obraťte se přímo na vydavatele obsahu.

Nepřehrávejte Blu-ray Disc během nahrávání televizního programu, ať již živém nebo předem naplánovaném. Mohlo by to způsobit chyby při přehrávání disku Blu-Ray Disc nebo při nahrávání televizního programu.

Při přehrávání titulů BD-J nejsou podporovány funkce klávesových zkratek a obnovení přehrávání.

Přehrávač BD Disc Player nepodporuje disky HD DVD. K přehrávání v HD rozlišení jsou nutné disky Blu-Ray Disc s obsahem ve vysokém rozlišení.

Při spuštěném přehrávači BD Disc Player neuvádějte počítač do režimu spánku či hibernace.

Kód oblasti disku BD (videa) se musí shodovat s kódem oblasti přehrávače BD Disc Player. Jinak se disk BD správně nepřehraje. Kódy oblastí lze nastavovat v aplikaci WinDVD BD (dialogové okno [Setup], karta [Region]).

Při přehrávání disku BD připojte napájecí šňůru (kabel) počítače přes adaptér střídavého proudu k zásuvce elektrické sítě, jinak nebude přehrávání obsahu Blu-ray plynulé.

9. SRS
U některých modelů notebooků je technologie SRS TruSurround XT k dispozici pouze při použití aplikací WinDVD. Technologie SRS WOW je k dispozici pouze při použití programu Windows Media Player 9 ve standardním rozhraní systému Windows.

U některých modelů notebooků jsou vylepšení zvuku SRS k dispozici pouze v operačním systému Microsoft Windows.

V dokumentaci produktu zjistíte, co platí pro váš model notebooku.
10. Modely s funkcí USB Sleep-and-Charge
Funkce USB Sleep-and-Charge nemusí u některých externích zařízení fungovat, i když tato zařízení splňují specifikaci USB. V takových případech je nutné před nabíjením zařízení zapnout napájení počítače.
11. Modely se systémem GPS
Výkon systému GPS se může lišit v závislosti na podmínkách okolního prostředí, překážkách a rušení jinými rádiovými vlnami. Příjem signálu GPS samostatným zařízením GPS je obecně lepší než příjem signálu GPS notebookem umístěným ve stejné lokalitě. Je to v důsledku možného rušení rádiovými vlnami vyzařovanými jinými součástmi v počítači.
12. Externí pevné disky prodávané samostatně jako příslušenství
Jeden gigabajt (GB) znamená při použití mocnin 10 hodnotu 109 = 1 000 000 000 bajtů. Operační systém počítače však hlásí úložnou kapacitu pomocí mocnin 2, přičemž definice jednoho gigabajtu je 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bajtů, a operační systém proto ukazuje menší úložnou kapacitu. Dostupná úložná kapacita bude menší také v případě, že počítač obsahuje jeden či více předinstalovaných operačních systémů, předinstalované softwarové aplikace nebo mediální obsah. Skutečná formátovaná kapacita se může lišit.
13. Modely s televizním přijímačem
Televizní přijímač bude fungovat pouze v zemi, kde je počítač zakoupen.

Televizní přijímač bude fungovat pouze v zemi, kde je počítač zakoupen.
Pokud musíte provozovat počítač během bouřky a připojujete televizní přijímač k venkovní anténě, měli byste počítač provozovat v režimu napájení z elektrické sítě. Adaptér střídavého proudu poskytuje určitou (nikoli však úplnou) ochranu před možným úrazem elektrickým proudem způsobeným atmosférickou elektřinou. Abyste byli plně chráněni, neprovozujte počítač během bouřky.
14. Jas displeje LCD a únava zraku
Displej LCD má jas, který se blíží jasu televizní obrazovky. Abyste předešli možné únavě očí, doporučujeme upravit jas displeje LCD na příjemnou úroveň.
15. Klávesnice odolné proti polití
Klávesnice odolné proti polití pomáhají chránit data v případě nechtěného polití (až do 30 ml) – vydrží až 3 minuty, což je doba dostatečně dlouhá k uložení souborů a vypnutí počítače.
16. Mobilní širokopásmové připojení
Službu mobilního širokopásmového připojení může být nutné předplatit zvlášť. Tato služba nemusí být ve vašem regionu dostupná. Služba mobilního širokopásmového připojení může být závislá na SIM kartě, síti a kompatibilitě zařízení. Informace o dostupnosti a další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb nebo prodejce. Integrované mobilní širokopásmové rozhraní a všechny uvedené specifikace závisejí na modelu a konfiguraci.
Prohlášení o omezeních pro modely HD DVD
1. Technologie HD DVD
HD DVD je nový formát využívající nové technologie. Proto může docházet potížím s některými disky, digitálním připojením a dalším potížím s kompatibilitou nebo výkonem. Pokročilé interaktivní a navigační funkce formátu videa HD DVD včetně funkce PIP (Picture in Picture) a funkcí datových proudů sítě (případně i dalších funkcí) nejsou tímto produktem podporovány. [*** Důležité informace o možnostech přehrávání obsahu HD DVD naleznete v podrobných technických údajích modelů Toshiba HD DVD na webu www.computers.toshiba.com. ] Logo aplikace HD DVD (HD DVD-ROM) reprezentuje soulad optické jednotky s ověřovacími kritérii sdružení DVD Forum ohledně fyzického formátu HD DVD. Nevyjadřuje však soulad se specifikací videa HD DVD definovanou sdružením DVD Forum.

V počítači jsou za účelem ochrany proti kopírování integrovány klíče AACS (Advanced Access Content System). Klíč AACS je nutné občas obnovit, což lze snadno provést připojením k Internetu. Obnovení klíče AACS bude kupujícím poskytnuto bezplatně. Pokud nebude klíč AACS obnoven, přestane software přehrávače HD DVD přehrávat obsah HD DVD chráněný technologií AACS. Bude však nadále přehrávat jiné formy obsahu, například disky DVD nebo nechráněný obsah HD DVD. Další informace o technologii AACS naleznete na webu www.aacsla.com/home. ***Ve vašem regionu mohou být příslušné podrobné informace k dispozici na obdobné adrese.

Pokud je váš model vybaven portem HDMI, je k přehrávání obsahu HD DVD na externím displeji nutný port DVI nebo HDMI™ s podporou HDCP.

V závislosti na obsahu HD DVD se můžete setkat s vynecháváním snímků nebo nižším výkonem.

K přehrávání obsahu HD DVD je nutné externí napájení.

Protože výkon procesoru je vyhrazen podpoře funkce přehrávání obsahu HD DVD, je nutné před spuštěním přehrávání obsahu HD DVD ukončit všechny ostatní aplikace.

Vysoká vzorkovací frekvence zvukového obsahu (vyšší než 48 kHz) bude snížena při použití funkce Dolby Virtualizer s vnitřními reproduktory nebo při analogovém zvukovém výstupu nebo digitálním zvukovém výstupu (HDMI a S/P DIF).