* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Aktualizace zabezpečení pro „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba“ / „TOSHIBA Service Station“


Děkujeme, že jste se rozhodli pro počítače značky Toshiba.

Společnost Toshiba TEG (dále jen Toshiba) vydala aktualizace zabezpečení, které řeší chyby zabezpečení v programech „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba“ a „Toshiba Service Station“. Společnost Toshiba doporučuje uživatelům, v jejichž programech se chyby zabezpečení projevily, aby tyto chyby odstranili aktualizací softwaru v počítači podle níže uvedeného postupu.

■ Shrnutí
Chyby zabezpečení mohou potenciálně umožnit útočníkovi převzít neoprávněně kontrolu nad dotčeným počítačem. Útočník pak může následně nainstalovat škodlivé programy nebo změnit či odstranit uložená data.

■ Verze softwaru, kterých se tento problém týká
• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba
v9.10.27(T) a dřívější verze
POZNÁMKA: I když není software „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba“ v počítači předinstalovaný, může se tento program nainstalovat v souvislosti s dalším zařízením Bluetooth, jako je například adaptér Bluetooth adapter. V takovém případě nemusí číslo verze obsahovat „(T)“.

• TOSHIBA Service Station
v2.2.13 a dřívější verze

Způsob zjištění, jaké verze programů „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba“ a „TOSHIBA Service Station“ jsou nainstalované ve vašem počítači, se může lišit podle nainstalovaného operačního systému. Chcete-li získat další informace, klikněte sem.

■ Řešení
Společnost Toshiba doporučuje všem uživatelům, kteří narazili na chyby zabezpečení, aby navštívili tuto stránku pro stahování a aktualizovali tak software ve svém počítači: http://www.toshiba-czech.com/innovation/cs/generic/pc-support/

Programy k aktualizaci:
• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba v9.10.32(T)
• TOSHIBA Service Station v2.2.14

■ Související informace
Zpráva CERT: VU#632140
Zpráva JPCERT: JVNVU#99205169

■ Poděkování
Děkujeme Giovannimu Delvecchiovi ze společnosti SmartNet za ohlášení této chyby zabezpečení.


JAK ZJISTÍTE, ZDA JSOU VE VAŠEM POČÍTAČI NAINSTALOVANÉ PROGRAMY, KTERÝCH SE TENTO PROBLÉM TÝKÁ1. Otevřete obrazovku Start tím, že potáhnete prstem z pravého dolního rohu obrazovky a klepnete na Start.
2. Klepněte na Nastavení.
3. Přejděte na panelu Control Panel (Ovládací panely) systému Windows na stránku Uninstall or change program (Odinstalovat nebo změnit program).
4. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 8.1

Toshiba Service Station:
Station 8.1
1. Otevřete obrazovku Start tím, že potáhnete prstem z pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a klepnete na Start.
2. Klepněte na Settings (Nastavení).
3. Přejděte na panelu Control Panel (Ovládací panely) systému Windows na stránku Uninstall or change program (Odinstalovat nebo změnit program).
4. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 8.1

Toshiba Service Station:
Station 8.1
1. Přejděte na panelu Control Panel (Ovládací panely) systému Windows na stránku Uninstall or change program (Odinstalovat nebo změnit program).
2. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 7

Toshiba Service Station:
Station 7

1. Přejděte na panelu Control Panel (Ovládací panely) systému Windows na stránku Uninstall or change program (Odinstalovat nebo změnit program).
2. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack Vista

Toshiba Service Station:
Station Vista

3. Číslo verze se zobrazí v okně podrobností. (Pokud používáte systém Windows Vista, dostanete se k podoknu podrobností (Details Pane) přes položky Organize (Uspořádat) a Layout (Rozložení).)
Vista – podrobnosti

4. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.
1. Přejděte na panelu Control Panel (Ovládací panely) systému Windows na stránku Uninstall or change program (Odinstalovat nebo změnit program).
2. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack XP

Toshiba Service Station:
Station XP

3. Číslo verze se zobrazí v okně podrobností. (Pokud používáte systém Windows XP, dostanete se k oknu podrobností tak, že napíšete Kliknutím sem získáte informace o podpoře.)

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
StackXP – podrobnosti

Toshiba Service Station:
StationXP – podrobnosti

4. Pokud není software, kterého se tento problém týká, zobrazený v seznamu programů, NENÍ třeba, abyste pokračovali.