* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

PŘÍSTUP KE VŠEM OBLASTEM – PRO KAŽDÉHO

Společnost Toshiba vytrvale usiluje o zlepšování svých produktů, čímž se snaží zákazníkům co nejvíce usnadňovat a zpříjemňovat život. Nespíme na vavřínech. Uvedeme-li například na trh notebook nabitý nejnovějšími vymoženostmi, můžete si být jisti, že již usilovně pracujeme na vývoji nové generace technologie – a zároveň i následující.

Tento přístup se týká všeho, co společnost Toshiba vytváří, včetně tohoto webu. Jsme pevně rozhodnuti zpřístupnit jej celý všem uživatelům bez ohledu na jejich handicapy nebo omezení související s věkem. Web proto neustále vyvíjíme a technicky zdokonalujeme, zejména s ohledem na usnadnění přístupu.

Navrhujeme ho tak, aby byl kompatibilní s technologiemi usnadnění používanými mnoha uživateli webu, a aby mohli uživatelé využívat všechny jeho funkce. Nyní jsme náš web po mnoho stránkách vylepšili a dále pokračujeme ve zdokonalování jeho celkového vzhledu a funkcí.

Zajistili jsme, aby byl náš web nezávislý na zařízení – to znamená, aby se po něm mohli uživatelé pohybovat pomocí klávesnice a myši i pomocí zařízení pro postižené, která nabízejí podobné funkce.

Uživatelé našeho webu mohou změnit velikost zobrazení textu tak, aby mohli text snadno číst. Zároveň jsme se postarali o to, aby kontrast mezi svítivostí barev pozadí a popředí vyhovoval vžitým pravidlům lepší čitelnosti.

Ke zvýraznění funkcí nevyužíváme pouze barvy. Vyhýbáme se však blikajícím prvkům, které mohou působit rušivě či dokonce nepříznivě.

Na vhodných místech jsme k obrázkům připojili alternativní text, abychom návštěvníkům webu se zrakovým omezením poskytli informace o objektu a kontextu. I pokud v některých případech nepoužijeme techniky usnadnění, vždy se snažíme poskytnout alternativní snadno čitelné stránky a formáty.

Naše věčná nespokojenost zaručuje, že budeme náš web neustále vylepšovat, aby byl kompletně přístupný všem uživatelům.